top of page

מי נמצא בסיכון מוגבר לפציעות ספורט?

 

ד"ר עידו ציון, אורתופד מומחה, "אורתוספורט" המרכז לרפואת ספורט

אם ספורטאי מקצועי פורק מפרק או קורע רצועה, אילו חדשות לעיתון. אבל כל האנשים העוסקים בספורט ופעילות גופנית עלולים להיפגע. שלוש קבוצות – ילדים ומתבגרים, מבוגרים בגיל הביניים ונשים – חשופות בעיקר לפציעות.

 

ילדים ומתבגרים 

למרות שפעילות ספורטיבית משפרת את הכושר הגופני בילדים, את התדמית העצמית, הקואורדינציה והמשמעת, היא גם חושפת אותם לסיכון שבפציעות ספורט. חלקן קלות, חלקן רציניות אך הן עלולות להשפיע לכל החיים.


ספורטאים צעירים אינם מבוגרים בגודל קטן. העצמות, השרירים, הגידים והרצועות בילדים עדיין בשלבי גדילה והתפתחות, דבר המגדיל הסיכוי לפציעה. בתהליך הצמיחה קיים חוסר איזון בין מרכיבי השלד, בו הרקמות הרכות, (גידים, רצועות ושרירים) עומדות במתח רב בשל התארכות העצם. פלטת הצמיחה ( Growth plate) – אזור של סחוס צומח אשר בו העצם גודלת בילדים בגיל הגדילה – הינה חלשה יותר מאשר הגידים והרצועות שבסמוך. כתוצאה מכך, פגיעה אשר במבוגרים גורמת לחבלה או נקע יכולה לגרום לפגיעה משמעותית בפלטת הצמיחה בילדים או לפגיעות בנקודות החיבור בין גידים לעצמות. בנוסף, חבלה אשר במבוגרים תגרום לקרע בשריר או ברצועה, סביר שבילדים תגרום לשבר בעצם הסמוכה. פגיעה בלוחית הצמיחה עלולה להביא לעוות צורת הגפה ולירידה ביכולת התפקוד והבצועים הספורטיביים.


מכיוון שילדים באותו הגיל עשויים להיות שונים באופן משמעותי בגודל ובבשלות הגופנית, חלקם עלולים לנסות ולהשתתף בפעילויות ספורט מעבר ליכולת הגופנית, ולו רק בכדי להיות עם חבריהם.

bottom of page