top of page

איך תמנע נקע קרסול ב- 10 דקות ליום?

 

ד"ר עידו ציון, אורטופד מומחה, אורתוספורט המרכז לרפואת ספורט

נקע קרסול הינו פציעה משמעותית הן כחבלה חריפה (כ- 6 עד 8 שבועות החלמה) והן כחבלה כרונית עם נזק לטווח ארוך כגון נקע חוזר, אי יציבות קרסול ונזק לסחוס. לאור העובדה שרוב העוסקים בספורט אינם מקפידים על ביצוע תרגול לחיזוק הקרסול, חשובה העלאת המודעות לתוכניות אימון למניעת נקע קרסול. בארה"ב, כמיליון ספורטאים צעירים סובלים מנקע קרסול במהלך משחק כדורגל וכדורסל בכל שנה. היעילות של תוכנית אימון שיווי משקל למניעה של פציעה מסוג נקע קרסול נבדקה במחקר המוצג.


מטרת המחקר היתה לקבוע האם תוכנית אימון שיפור שיווי משקל מורידה הסיכון לנקע קרסול בספורטאים. החוקרים גם בדקו ההשפעה של תוכנית אימון שיווי משקל על שיעור פציעה חוזרת לנקע קרסול. במחקר השתתפו 765 ספורטאים מבתי ספר תיכוניים, מתוכם 523 בנות ו- 242 בנים. כל הספורטאים נחלקו לקבוצת התערבות (תוכנית אימון שיווי משקל) עם 373 משתתפים וקבוצת בקרה עם 392 משתתפים. קבוצת ההתערבות החלה בתוכנית אימון שיווי משקל בת 10 דקות ליום לפני תחילת עונת התחרויות והתמידה בתוכנית האימון לכל אורך העונה, בפיקוח מאמן ספורט / כושר. מאמן הכושר נמצא עם הספורטאים מדי יום, תוך מעקב ורישום מי סבל מפציעה וכיצד נגרמה. 

סך הכול, הספורטאים סבלו מ- 62 פציעות נקע קרסול על פני מהלך של 41,078 חשיפות לפציעה. חשיפה לפציעה הוגדרה ככל אירוע אימון כושר, אימון משחק או תחרות (כלומר כל מצב שבו הספורטאי עלול להיפצע). שיעור הפציעות לאורך עונת האימון היתה 1.51 נקע קרסול לכל 1000 חשיפות לפציעה. רוב הנקעים הוגדרו בחומרה בינונית. החוקרים מצאו שיעור נמוך באופן משמעותי של נקע קרסול בקבוצת ההתערבות שביצעה תוכנית אימון שיווי משקל. ספורטאים בנים סבלו משיעור פציעה של 0.87 נקע קרסול לכל 1000 חשיפות לפציעה לעומת שיעור 1.34 ל- 1000 בקבוצת הבקרה. בספורטאיות, שיעור הפציעה היה 1.3 נקע קרסול לכל 1000 חשיפות בקבוצת תוכנית אימון שיווי משקל לעומת 2.24 ל- 1000 בקבוצת הבקרה (מהימנות סטטיסטית של P=0.04). 
בתת הקבוצה של ספורטאים ללא פציעת נקע קרסול קודמת גם נהנו משכיחות נמוכה יותר (0.77/1000 לעומת 1.43/1000) של פציעת נקע קרסול בקבוצת ההתערבות של תוכנית אימון שיווי משקל לעומת קבוצת הבקרה.

ממצא נלווה, חשוב ביותר, היה ירידה בשיעור 49% בפציעות רצועה צולבת בברך בספורטאיות בקבוצת תוכנית אימון שיווי משקל לעומת ספורטאיות בקבוצת הבקרה (0.3/1000 לעומת 0.59/1000). 
לסיכום - המחקר מדגים כי תוכנית אימון שיווי משקל יעילה כהתערבות למניעת נקע קרסול ראשוני או חוזר, וכי הפעלת תוכנית אימון שיווי משקל יכולה להקטין שכיחות וסיכון לנקע בקרסול. מגבלה שנמצאה במחקר היתה יחס בנים / בנות לא זהה בין הקבוצות השונות.


הערת העורך –ד"ר ציון – בישראל ההשקעה בתוכניות מניעה מסודרות וכן רישום ומעקב אחרי סוגי פציעות וסיבתן לוקה בחסר. כיוון שרופאים מעטים עוסקים בפציעות ספורט, הרי שרוב הנפגעים מטופלים בגישה של טיפול ישיר, כלומר אבחנת הפגיעה וטיפול מיידי, ללא הערכת סיבת הפגיעה, חזרה לתפקוד קודם כולל ספורט ומניעת פגיעה חוזרת. בישראל הנושא בולט במיוחד בקרב חיילים אשר שיעור נקע בקרסול הינו גבוה וקשור לחוסר הכנה מתאים או תוכנית מניעה, מבנה הנעל הצבאית, עומס גופני. הנזק למדינת ישראל הינו עצום – הן בעלות ישירה של טיפול רפואי והן בעלות עקיפה של פיצויים ממשרד הביטחון (שיעור ניכר של הפציעות הופך לבעיה כרונית הנמשכת לאורך שנים ומטופלת ע"י משרד הביטחון). תוכנית אימון שיווי משקל המוצגת במאמר דורשת 10 דקות ליום של אימון. הלימוד הינו פשוט והמעקב יכול להתבצע על ידי כל מאמן כושר מוסמך.


המאמר מבוסס על הרצאה של ד"ר מק-גווין בכנס השנתי של האיגוד האורטופדי האמריקאי לפציעות ספורט יולי 2005. 

bottom of page