top of page

שמונת ענפי תורת היוגה

יאמאס (קוד התנהגות):
·        לא לאלימות, לא לשקר, לא לגניבה, לא לאמביציה (שלילית)
 ני יאמאס:
·        לטפח את התואר הקשר בין הרוח, השכל והגוף
·        לתרגל קבלה בשמחה
 אסאנאס:
·        התנוחות
 פראנאיאמה:
·        שליטה בנשימה
 התנתקות:
·        היכולת להתנתק מלחוש את כל החושים
 ריכוז:
·        ניתן לתרגל בעזרת ריכוז באור נר
 מדיטציה:
·        לאחר הריכוז להגיע לרמה של התנתקות מדיטתיבית
 הארה:
·        להגיע לתחושה של יחוד
 שמונת ענפי היוגה תלוי באיזה סוג בחרנו לתרגל שמים פוקוס על ענף מסוים
למשל ה"האטה יוגה"  מתרכזת בענפים השלישי והרביעי שהם התנוחות ותרגול בשליטת הנשימה. וכאשר הם שולטים בשני ענפים אלו הם שואפים לענפים היותר נעלים.
bottom of page