top of page

שאלות נפוצות: בעיות ברכיים

בעיות ברכיים – כללי

 

עקב המבנה המורכב והיות הברך מפרק נושא משקל, הברך הינה המפרק השכיח ביותר להיפגע. בכל שנה, בארה"ב יותר מ- 5.5 מליון אנשים פונים לרופאים אורתופדים עקב בעיות בברכיים.
פציעות ברך נעות מקל עד חמור. פציעות חמורות יותר סביב הברך כוללות חבלה לעצם או נזק לסחוס או לרצועות.
בברך קיימים שני סוגי סחוס. האחד הינו הסהרון (Meniscus), דיסקה בצורת חרמש המשמשת בולם זעזועים בין הירך והשוק. האחר הינו סחוס מפרקי, המצפה את שטח קצות העצמות בתוך המפרק, במשטחים המחליקים זה על זה.
ארבעת הרצועות העיקריות התומכות בברך הינן רצועה צולבת קדמית (Anterior Cruciate Ligament), רצועה צולבת אחורית (Posterior Cruciate Ligament), רצועה צידית פנימית (medial Collateral Ligament) ורצועה צידית חיצונית (Lateral Collateral Ligament). ראה תרשים.

פציעות ברך עשויות להיגרם מחבטה או סיבוב הברך; מנחיתה לא תקינה אחרי קפיצה; או מריצה קשה וארוכה מכדי יכולת המתאמן, או ללא חימום מתאים.

 

מהו סהרון (מניסקוס)?

 

סהרון (מניסקוס) הינו מבנה סחוסי בצורת חצי סהר (דמוי האות C) בתוך מפרק הברך הנמצא מעל עצם השוק. בכל ברך נמצא סהרון פנימי וחיצוני.
תפקידי הסהרון הינם:
לתאם בין עצם הירך המעוגלת ככדור מלמעלה לבין עצם השוק השטוחה.
לפזר את הלחצים בין שתי העצמות ע"פ שטח גדול יותר (במקום נקודה מול נקודה).
לסייע בהזנת הסחוס המצפה את העצם (סחוס פרקי).
לסייע בייצוב הברך

 

מהי רצועה צולבת בברך?

 

הברך הינה מפרק אשר יציבותו תלוייה באופן מוחלט ברקמות הרכות העוטפות אותו. רקמות אילו כוללות את השרירים המחברים בין הירך לשוק, חלקם באמצעות עצם הפיקה, רצועות מחוץ ובתוך מפרק הברך וקופסית המפרק. לברך ארבע רצועות עיקריות, כאשר שתי הרצועות הצדדיות הפנימית והחיצונית נמצאות מחוץ למפרק ואילו בתוך המפרק נמצאות הרצועות הצולבות הקדמית והאחורית.
הרצועה הצולבת הקדמית Anterior Cruciate Ligament ACL עשוייה משני חלקים המפותלים ביניהם בסבוב כך שכל חלק מתוח בשלב אחר של תנועת הברך מישור לכיפוף. תפקיד הרצועה הצולבת הקדמית הוא למנוע תנועה של עצם השוק קדימה לעצם הירך. כאשר הרצועה קרועה או לא תפקודית (למשל בקרע חלקי), נוצר מצב של חוסר יציבות המתבטא במעידות ותחושת "בריחה" giving way של הברך, בעיקר בניתורים, שינוי כיוון פתאומי וירידות. מצב זה מחמיר ככל שהמייצבים האחרים של הברך ובעיקר השרירים חלשים.

bottom of page