top of page

ממסע האופניים "בשביל השנטי" ועד הקפת הכינרת

חיים אלמליח ושרה שר-לב עשו את הבלתי יאמן

 

בשבוע אחד הם השתתפו במסע האופניים בשביל השנטי, במירוץ לילה תל אביב ובהקפת הכנרת על אופניים, סה"כ רכיבה/ריצה 160 ק"מ, שאפו להם!

90 ק"מ בגיל 73, עזרא שלנו הוא הדוגמה שכל אחד יכול
 
בשלישי היא רצה 10 ק"מ בלילה, למחרת ב-6 בבוקר היא רצה בהכנות להר לעמק ובשבת רכבה 60 ק"מ בהקפת הכינרת,
גבע בלטר הוכיחה לנו שהגיע לה לזכות בתואר "תגלית השנה" באוסקר הסטודיו לשנת 2012 
bottom of page