top of page

בשביל השנטידליה קולדהם יצאה למסע האופניים ״בשביל השנטי״ - מסע של כ-90 ק״מ המתחיל בבארי ומסתיים ב״שנטי במדבר״ על יד שדה בוקר. שרה שר לב ראיינה אותה בסוף המסע.

הייתה לי הזכות להשתתף במסע הזה.

להבין מה זה באמת "בית השנטי", להעלות מודעות למקום הנפלא הזה ולהמשיך לתרום לו.

מסע אופניים הם החיים עצמם. עליות וירידות, עונג וכאב, לתת ולקבל.

תודה למיכאל קרוטר, חברי המאמן שנרתם לבקשתי להחזיר אותי חזרה לכושר על אופניים אחרי תקופה ארוכה שנמנעתי מלרכב באופני כביש.

תודה לשרה, חברתי "Asistant Coach" שלי שאספה אותי כל שבת, בכל מצב, בשש וחצי בבוקר לאימונים. ושחיוכה הקסום ליווה אותי לאורך כל המסע.

תודה לילדי המדהימים, שהפתיעו אותי והגיעו מתל אביב עד "שנטי במדבר" לתת לי את החיבוק שכל כך רוצים לקבל בסוף.

תודה לכולכם שהייתם איתם במסע שלי.


19 צפיות0 תגובות
bottom of page