• Dalia Coldham

הר לעמק 2016- רבקה סילברמן


הר לעמק 2016- חוויה בגדר הלא ייאמן השליחה שלנו משתפת אותנו בחוויותיה מהמרוץ


רבקה ואתי באמצע המירוץ

רבקה סילברמן כותבת לנו: דליה היקרה, המאמנת האחת והיחידה, תודה מעומק הלב על שפתחת לפניי עולם חדש. ההשתתפות שלי בהר לעמק, עם השליחות המדהימות, הייתה חוויה בגדר הלא ייאמן, החיבור לבנות ולעצמי בשילוב עם השיאים הספורטיבים וההנאה מנופי הארץ, היו מעל ומעבר לכל דמיון. רבקה


השליחות שלנו בנקודת הסיוםעוד תמונות: אלבום 1, אלבום 2


17 views0 comments

Recent Posts

See All