top of page

שאלות נפוצות: בעיות מרפק ושורש כף יד

 

מהי ארתרוסקופיה של המרפק?

ארתרוסקופיה של המרפק הינה שיטת ניתוח מודרנית לטיפול במגוון פגיעות או פציעות מרפק כדוגמת נזק סחוס, הפרעות תנועה, הוצאת גופים חופשיים או ברגים מניתוח קודם, טיפול בדלקת גידים כגון מרפק טניס ועוד.
בשיטה של ארתרוסקופיה של המרפק, מבוצע הטיפול הניתוחי תוך שימוש במספר חתכים מזעריים בגודל של כ- 5 מ"מ מסביב למרפק אשר דרכם מוחדר סיב אופטי המחובר למצלמה ומשמש לצפייה בתוך המרפק וכן מכשירים עדינים אשר מאפשרים תיקון הפגמים התוך פירקים ללא צורך  בניתוח פתוח במרפק.

bottom of page