top of page

מרכז יוגה בסטודיו

:זמני שיעורים
רביעי 19:30 - 21:00
חמישי 6:00 - 7:30

  

יוגה: החופש מההתנגדות להיות בהווה

             

יוגה: חופש מתנודות התודעה  YOGA-SCITA-VRTI-NERODHA 

 

יוגה: שחרור מההשתוקקויות כדי להתקרב לתשוקה האמיתית 

 

יוגה: להתרחק מהמרכז ובו זמנית להישאר בתוכו 

 

יוגה: למידת הרוח דרך הגוף

 

יוגה: לגדול, להתרחב, ליצור מרחב פנימי 

 

יוגה: דרך לשחרר דפוסי התנהגות כדי לאפשר לאמת לזרום דרכנו – KARMA-DHARMA-MOKSHA 

 

יוגה: דרך לחזק את הגוף, לתחזק אותו להישאר בריא ולשפר תפקוד מערכות 

 

יוגה: חוויה שלא ניתן להגדיר או לתאר, רק ניתן לחוות -  ATHAYOGANUSANAM 

 

יוגה: שיטה להחזיר את אברי הגוף למקומם

 

יוגה: אפשרות לפגוש את האלוהות שבתוכנו 

 

יוגה: שיטה להתפתחות וגדילה רוחנית 

יוגה: את אושרו ושמחתו מפיק היוגי מבפנים ANANDA

 

יוגה: מסע להכרת העצמי ATMAN 

 

יוגה: דרך לטיהור ערוצים על מנת לאפשר זרימה אנרגטית נקייה יותר  SATVVA

 

יוגה: דממה, שקט פנימי איזון ושלווה MUNI 

 

יוגה: חיבור יחד, איסוף של חלקי הגוף בינהם, של הגוף והנפש, של הנפש עם התודעה והכל ביחד עם היקום, איסוף של כל מה שמפוזר 

 

יוגה: SANTOSHA-CONTENTMENT

יוגה

ארבע אותיות

צליל אחד

אינסוף משמעויות

bottom of page