top of page

על התנוחות - אסנות
 

הבסיס המוצק לתרגול היומיומי של היוגה הוא התרגול הפיזי של התנוחות (אסנות). רק בהתנסות אישית ניתן להבין את טבען והשפעתן של האסנות. האסנות אינן תרגילים גופניים בלבד, אלא מנחים מסוימים של הגוף אשר צריך להחזיקם תוך כדי הפעלה של טכניקה נשימתית ובריכוז מלא. ביצוע רך ועדין של מנחים אלו לא זו בלבד שמעניקים חוזק וגמישות לגוף אלא מביאים גם את ההכרה למצב תודעתי מסוים (STATE OF MIND) המאופיין על ידי רוגע, תחושת שמחה וקרבה לעצמנו. בסוף תרגול של שעה וחצי תמצא את עצמך רפוי יותר ומלא אנרגיה.
במערך של שיעור שלם, האסנות פועלות על כלל המערכות הגופניות: מעניקות גמישות לעמוד השדרה ולמפרקים, מחזקות את מערכת השרירים, מפעילות את מערכת העצבים, הבלוטות ואת האיברים פנימיים של הגוף.
למרות שבהתחלה החוויה הפיזית היא הדומיננטית והיא אשר נותנת את אותותיה בצורה הבולטת ביותר, עם ההתקדמות בתרגול ניתן יהיה להבחין בתרומת התרגול ברמות אחרות: מתחילים להבחין בצורה מודעת יותר בזרימת הפראנה – אנרגיית החיים – ובחשיבותה של הנשימה ככוח החיים.
השיעור הבסיסי הינו מתאים לכל הגילאים ולכל רמה בה נמצא המתרגל. אסור להתייאש אם נראה בהתחלה שחלק מהתנוחות קשות מדי וביצוען שונה מאוד מהביצוע האידיאלי. התרגול בהתמדה ועם משמעת יקטינו את הפער במהרה.

 

אסנה (התנוחה הפיזית)-היא בעצם משאלה להיות במצב של אסנה,

אסנה פירושה לשבת שם ולהגיע לחופש,להיות במצב של חופש מתגובתיות,

תרגול האסנות משוחרר מאלמטים של צורניות ,של אקרובטיקה,

הוא רוצה להגיע לחופש חופש מצמדים של עונג וכאב,קור וחום,

לא להזדהות אלא להיות בנוכחות,לגשת אל מקומות מסוימים בגוף שלנו,להפנות קשב לגוף הרגשי(אנא מאיה)

ולהגיע לשחרור ממנו.

אסנה זה לגשת לגוף לשחרר,להרגיש פנויים,להפנות קשב,לפנות מקום,

דרך המנחים השונים לגשת למקומות חסומים בצורה אקטיבית.

האסנה היא רשימה פתוחה,כל פעם מתרחשים  דברים שונים,אין הגדרות,

יש שחרור מהצורך להגיע להגדרות,כמו בחיים לא מגדירים דברים,החיים דינמיים,

החשוב הוא התנועה (הויניאסה) ,תרגול בעירנות,להיות באסנה בכל רגע,

בפיתול לדוגמה יש נגישות לאנרגיית האגן ולאנרגיית הלב,לשחרר,להגיע לחייך מהגוף,

לתרגל זה ללא עומס,ללא כח,אז אין פציעה,אין שחיקה,אין מאמץ,יש רק הקשבה לשדה האנרגטי,

אז נולד משהו חדש,התנועה נעשת משוחררת, 

ה״אני החושב״ כבר לא מפריע לה!

bottom of page