top of page

על מנצחים

 

 

מנצחים: הם אנשים כמוך.

מנצחים: לוקחים סיכונים. הם מפחדים להיכשל כמו כל אחד, אבל הם מסרבים לתת לפחד לנהל אותם.

מנצחים: לא מוותרים ונכנעים מתי שקשה להם בחיים,הם ממשיכים בדרכם עד שכל הדברים מסתדרים כפי רצונם.

מנצחים: הם גמישים, הם יודעים שתמיד יש יותר מדרך אחת להגיע למטרה, והם מוכנים להתנסות בדרכים אחרות.

מנצחים: מנצחים יודעים ומכירים את עצמם הם מכבדים את החולשות שלהם, מקבלים את עצמם כמו שהם וחווים יותר ויותר את חוזקם ועוצמתם.

מנצחים: נופלים ונכשלים ,אבל לא נשארים למטה, הם מסרבים בעקשנות לתת לנפילה למנוע מהם לטפס.

מנצחים: לא מאשימים את הגורל בכישלונותיהם ולא תולים במזל את הצלחותיהם.

מנצחים: לוקחים אחריות על חייהם. הם חושבים חיובי ורואים את הטוב בכל דבר ועושים מכל דבר רגיל מיוחד.

מנצחים: מאמינים בדרך שהם בחרו, אפילו כשזה

קשה ואחרים לא רואים לאן הדרך מובילה.

מנצחים: הינם סבלניים הם יודעים שבכל מטרה היא שווה בהתאם למאמץ הנדרש להשיג אותה.מנצחים הם אנשים כמוך הם עושים שהעולם יהיה מקום טוב יותר לחיות בו.

bottom of page