top of page

מה זאת דהרמה?

לפי המסורת ההינדית זהו הייעוד שלך, של כל אחד - שעליך למלא אותו בתקופת חייך.
לפי המסורת היוגית זוהי האינטיליגנציה שמסנכרנת את הכל. המורה העליון. זה שנושם דרכי, שמחלק את התאים. החכמה שטמונה בתופעה של "מה שצריך להיעשות". מה שמניע את כל צורות החיים. מה שמרתק בעיניי זה החיבור של שני ההיבטים (ההינדי והיוגי) - כאשר אנו נמצאים קרובים פנימה, בלי "אני", בשקיפות מושלמת ובהכרה נקייה לחלוטין אתה מגיע לנקודה שה'דהרמה' מנחה אותך. במצב זה, אדם עושה את מה שצריך להיעשות. שהוא בעיניי מילוי הייעוד שלך- הדהרמה (בהיבט ההינדי). 

יוגה זו לא אקרובטיקה או תרגול רגיל, זו פילוסופיית חיים.

bottom of page