top of page

באנדה  
ה"באנדות" הם סוג של שערים למעברים של אנרגיה או "סכרים" אשר מנתבים את הזרימה האנרגטית בגוף. שלושת הסכרים או ה"באנדהות" שאנו משתמשים בעיקר בתרגול הם ה"מולאהבאנדה", ה"אודיאנה באנדה" וג'לנדאהרה באנדה". הם מהווים שסתומים המאפשרים זרימה נכונה ואיסוף של האנרגיה אשר נטייתה הטבעית היא כלפי מטה. 
א. ה"מולאהבאנדה": נעילת השורש או הבסיס. ממוקמת בבסיס של מערכת העצבים ועמוד השדרה, באזור הפריניאלי, בין איבר המין ופי הטבעת. השיטה הנוחה ביותר לאיתור האזור היא לדמות שאנו מפעילים את השרירים כדי להתאפק לשירותים. 
על ידי איסוף רצפת האגן, המולאבאנדה, אנחנו נותנים טונוס לשריר, מחזירים את הזרימה האנרגטית (פראנה) כלפי מעלה, ומתמקדים בגרעין הפנימי אשר מעצב את היציבה כולה. 
ב. ה"אודיאנה באנדה": הנעילה השנייה משמעותה "לעוף למעלה", נמצאת באזור גלגל הטבור, כשלוש אצבעות מתחת לטבור. באה לידי ביטוי בהכנסת הבטן פנימה בחלל שנוצר עם איסוף רצפת האגן. 
ג. ה"ג'לנדאהרה באנדה": הנעילה השלישית, ממוקמת באזור הגרון ומופעלת על מנת למנוע בריחה אנרגטית כלפי מעלה. 
השימוש בבאנדהות, כמו התרגול של יוגה כולו, הינו בסופו של דבר עניין של התנסות אישית ותרגול. 

bottom of page