top of page

סדנת יין - אישיות ויין,
איך הם משתלבים?

סדנת יין עם אדר.png

נפגשים בסלון הסטודיו בית בבגדים יפים ומתארגנים לסדנת היין המיוחדת בהדרכתו של הסומליה ואיש הברזל: אדר ברשדסקי!
אדר יוביל אותנו דרך היין להבין את בחירתנו בהתאמה לאישיות שלנו
על הסדנה- "כיצד האישיות שלנו משפיעה על העדפותינו בבחירת הקרובים לנו, הזיכרונות המועדפים עלינו והרגשות אותם אנו מביאים לידי ביטוי. אפשר למצוא תשובות לשאלות אלו דרך העדפותינו ליין זה או אחר, על מאפייניו האישיים והאנושיים כחומר כה מורכב ורגיש.
במהלך המפגש נגדיר מספר מאפיינים אישיים שלנו באמצעות שאלות מנחות, לאחר מכן נדבר מעט על יין, כיצד הוא נוצר ולמה הוא הוא. בהמשך נקיים טעימה עיוורת של מספר יינות מיוחדים אשר גם הם, כמו אנשים, מפגינים אישיות ייחודית. לאחר כל יין נדבר עליו וננסה להבין מדוע אנו מתחברים או לא מתחברים אליו. מה זה אומר עלינו?
המפגש הוא במהותו אינטראקטיבי וניזון מסיפורים שלכם הסובבים כמו גם רצונכם לשתף את הקבוצה במחשבות העולות במהלכה.
השאלות אינן חודרניות ואין דרישה מאיש לחשוף חומר שאיננו חפץ בהפצתו."

bottom of page