top of page

מרוצי שטח דליה 60- שישה שישי 60

החל מאוקטובר 2018 | 6:00-9:00

מרץ 19.jpg

ריצה, רכיבה וצעידה ספורטיבית במגוון מסלולים ברמות קושי שונות

תאריכי המירוצים: 

  1. 12.10.18- "סטף", 8 ק"מ, דרגת קושי בינונית

  2. 9.11.18- "צובה", 7.5 ק"מ, דרגת קושי קלה

  3. 7.12.18- "רמת רזיאל", 9.5 ק"מ, דרגת קושי קלה

  4. 4.1.19- "מסילת ציון", 9 ק"מ, דרגת קושי קלה

  5. 1.2.19- "לטרון", 8 ק"מ, דרגת קושי בינונית

  6. 1.3.19- "הפרגולה", 10 ק"מ, דרגת קושי בינונית- בסימן יום הולדת לדליה!

יש להירשם מראש במזכירות הסטודיו

bottom of page