• Dalia Coldham

סאוצ׳ה – ניקיון

Updated: Apr 9סאוצ'ה היא הניאמה הראשונה מתוך חמשת הניאמות שהן ערכי ה"עשה" של היוגה.


הן המשמעת העצמית שהיוגי לוקח על עצמו יום יום.

סאוצ'ה(נקוי), היא מצב תודעתי, חובה יומיומית, בכל רגע של חיינו.
כל התרגול בשיעור היוגה הוא סאוצ'ה:

הקריות- תרגול נקיון הבטן


הפראנאימה-תרגול הנשימה

האסנות-תנוחות תרגול היוגה

אנחנו נמצאים באופן קבוע בעבודה של התנקות.


הניקיון הוא מכל מה שמערפל לנו את הראייה. טבע האדם הוא לא לעסוק בלנקות אלא בלהוסיף על הלכלוך. אנחנו מוסיפים כעסים, מוסיפים הסברים, מוסיפים ביקורת עצמית וביקורת על אחרים.

לכן ישנו הציווי הזה, מתוך הבנת טבע האנוש. אנחנו צריכים לעשות משהו שהוא על-טבעי לנו, לנקות.


כשאנחנו מתנקים באופן קבוע –

אנחנו תופסים את עצמנו מהר:


אם אני מעביר ביקורת על מישהו –

אני מתנקה ורואה איך אני יכול לתמוך בו


אם אני מעביר ביקורת על עצמי –

אני מתנקה ורואה את האור שלי


אם אני כועס על מישהו – אני מתנקה ורואה את החמלה שהוא זקוק לה


כשאני מתנקה מכל התפיסות וההסברים המיותרים אני מגלה את המשמעות שלי בחיים, את הסיבה שאני כאן.

לכן הסאוצ'ה היא כל כך גדולה. זוהי הסוטרה (משפט חוכמה) במקום העמוק שלה.


60 views0 comments

Recent Posts

See All